Kanalizacije

Projektiramo vse vrste kanalizacije (fekalna in meteorna kanalizacija, tlačna kanalizacija, vakuumska…).

Reference

– IPD za fekalno in meteorno kanalizacijo v Rušah
– PGD, PZI za meteorno in fekalno kanalizacijo naselja v Sv.Ani
– PGD, PZI za meteorno in fekalno kanalizacijo naselja v Rušah
– IPD za sistem odvodnjavanja fekalnih in meteornih vod na področju občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju
– PGD, PZI za kanalizacijo na odseku avtoceste Lendava – Pince, naročnik IBE d.d. Ljubljana
– PGD, PZI za meteorno in fekalno kanalizacijo za obrtno cono Poljubin v Tolminu
– PGD,PZI za hišne priklope naselja Mirje, naročnik občina Ruše
– PGD,PZI za fekalno in meteorno kanalizacijo v Selnici ob Dravi, v skupni dolžini cca 1500m, naročnik, občina Selnica ob Dravi
– PZI za kolektor v Dupleku, navezava na Č.N. OŠ, naročnik občina Duplek
– Izdelava PGD,PZI,PID za celotni sistem odvodnjavanja naselja Cerkvenjak,v skupni dolžini cca 5km, naročnik Občina Cerkvenjak
– Izdelava PGD,PZI,PID za celotni sistem odvodnjavanja naselja Močna, v skupni dolžini cca 4 km, naročnik Občina Lenart
– Izdelava PGD, PZI za meteorni kolektor v Benediktu, naročnik Občina Benedikt
– Izdelava PGD,PZI za meteorni in komunalni (fekalni) kolektor, za del predmestja G.Radgona, naročnik Občina G.Radgona
– Izdelava PGD, PZI, PZR za kanalizacijsko omrežje naselja Mirje, naročnik Občina Ruše
– PGD, PZI za meteorno kanalizacijo z zadrževalnim bazenom, za obnovo Ljudskega vrta v Mariboru (nogometni stadion), naročnik MOM.
– IDP, PGD, PZI, PID za kanalizacijsko omrežje naselja Sv.Trojica, v skupni izmeri cca 8 km, naročnik Občina Sv.Trojica
– PGD, PZI, PID za sistem vakuumske kanalizacije naselij Kidričevo in Gorišnica, v sklopu programa “Celovito varovanje podtalnice Ptujskega polja”, v skupni dolžini cca 8 km in dvema vakuumskima črpalnima postajama ter tlačnim vodom, skupne dolžine cca 2 km, naročnik Lineal d.o.o.

– PGD, PZI, PID za sistem vakuumske kanalizacije naselij Apače, Segovci, Črnci,  v skupni dolžini cca 13 km in tremi vakuumskimi črpalnimi postajami ter tlačnim vodom, skupne dolžine cca 1,5 km, naročnik Občina Aapče.
-IDP, PGD, PZI, PID za kanalizacijsko omrežje naselja Sv.Trojica JUG, v skupni izmeri cca 7 km, naročnik Občina Sv.Trojica
– PGD, PZI za kanalizacijsko omrežje naselja G.Radgona, Lomanoše, Podgrad, Mele v skupni izmeri cca 22 km, naročnik Občina G.Radgona
– PGD, PZI, PID za kanalizacijsko omrežje naselja Predanovci, Brezovci, Lemerje v skupni izmeri cca 11 km, naročnik Občina Puconci
– Izdelava PGD,PZI,PID za celotni sistem odvodnjavanja naselja Radehova, v skupni dolžini  cca 7 km, naročnik Občina Lenart
– PGD, PZI, PID za kanalizacijsko omrežje naselja Predanovci, Brezovci, Lemerje v skupni izmeri cca 11 km, naročnik Občina Puconci
– PGD, PZI, PID za kanalizacijsko omrežje naselja Vintarovci-Podperšak v skupni izmeri cca 3 km, naročnik Občina Destrnik
– PGD, PZI, PID za kanalizacijsko omrežje naselja Janežovski vrh v skupni izmeri cca 3 km, naročnik Občina Destrnik
– PGD, PZI za kanalizacijsko omrežje naselja Makole, v skupni izmeri cca 3 km, naročnik Občina  Makole
– PGD, PZI za primarno kanalizacijsko omrežje občine Gornja Radgona, v skupni izmer cca 10 km, naročnik Občina G.Radgona
– PGD, PZI za sekundarno kanalizacijsko omrežje občine Gornja Radgona, v skupni izmeri cca 18 km, naročnik Občina G.Radgona
– DGD, PZI za kanalizacijsko omrežje Vinska pot, Občina Šentilj

Leave a reply