Črpanje in odvoz odpadkov

Nudimo Vam:

 • Specialna črpanja in odvoz odpadkov
 • Črpanje odpadne vode
 • Čiščenje peskolovov
 • Čiščenje ponikalnic
 • Čiščenje črpališč
 • Črpanje in praznjenje usedalnikov
 • Prečrpavanje vode
 • Industrijska čiščenja
 • Odvoz tekočih industrijskih odpadkov
 • Čiščenje in črpanje vseh vrst kanalizacij v podjetjih v času remonta,
 • Črpanje vode iz kleti in poplavljenih objektov
 • Čiščenje cevovodov in bazenov na deponijah