Upravljanje in vzdrževanje

Za vas upravljamo in vzdržujemo:

  • čistilne naprave
  • MKČN
  • črpališča
  • kanalizacijo