Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slov. goricah
Pon - Pet : 08:00 - 16:00

Razpolagamo z naslednjimi dovoljenji

Komunala

Dovoljenja

Razpolagamo z naslenjimi dovoljenji

– dovoljenje za prevoze nevarnih in nenevarnih odpadkov pod številko 1567,
– dovoljenje za trgovanje z nenevarnimi odpadki pod številko 35471-140/2012,
– dovoljenje za posredovanje nenevarnih in nevarnih odpadkov pod številko 35471-141/2012,
– Okoljevarstveno dovoljenje št.:
35472-131/2015-10  za odstranjevanje odpadkov:
130502* Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
130503* Mulji iz lovilcev olj
130507* Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
130508* Mešanice odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode
161001* Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi
190899 Odpadki, ki niso navedeni drugje-vsebina maščobnih lovilcev
– Status Zbiralca odpadkov pod številko 35469-67/2013
za odpadek klas.št.: 161002
Okoljevarstveno dovoljenje št.: 35472-15/2016-8
za odstranjevanje odpadka klas. št.:  16 10 02
– Izvozno dovoljenje št.: 35475-20/2014-13 (SI006038)
za izvoz odpadka v tujino klas.št.: 190805
Blato iz komunalnih čistilnih naprav ter Pogodbo o odstranjevanju in prevzemanju odpadkov (Greznični mulj, Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda), Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o.

Vas zanima sodelovanje
z nami?

Potrudili se bomo, da vam ponudimo kvalitetno projektiranje in komunalne storitve, po ugodnih cenah!