Vodovodi

Projektiramo vse vrste vodovodnih sistemov (črpališča, čistilne naprave, vodohrani, vodovodne mreže in kolektorji – nove mreže, adaptacije starih mrež, dograditve, hidrantna omrežja).

Reference

– PGD, PZI za vodovod na odseku avtoceste Lendava – Pince, naročnik IBE d.d. Ljubljana
– PGD, PZI za vodovod Vinska gora, naročnik IBE d.d. Ljubljana
– PID za vodovodni sistem Lopatnik-Paka, naročnik Komunalno podjetje Velenje
– PGD,PZI za vodovodni sistem Vinska Gora IV, v skupni dolžini cca 7km z črpališčem in vodohrani,naročnik komunalno podjetje Velenje
– PGD,PZI za vodovodni sistem Vinska Gora IV, v skupni dolžini cca 7km z črpališčem in vodohrani,naročnik komunalno podjetje Velenje
– PGD, PZI za vodovod naselja Pušča, glavni vod, hidrantno omrežje, hišni priključki,v skupni dolžini cca 3500 m, naročnik Občina Murska Sobota
– PGD, PZI za vodovodni sitem Simoničev breg v G.Radgoni, skupna dolžina cca 5 km, črpališčna postaja, naročnik občina G.Radgona
– PGD, PZI  za magistralni vodovod Lenart-Sv.Trojica, skupna dolžina cca 4 km, vodohran, naročnik Občina Sv.Trojica

– Izdelava IDP,PGD,PZI,PID za tranzitni vodovod Sv.Trojica – Porčič, skupna dolžina cca 3500 m s hišnimi priključki ter obnovo vodohrana, naročnik Občina Sv.Trojica
– Izdelava IDP,PGD,PZI,PID za obnovo vodovoda  Sv.Trojica JUG, skupna dolžina cca 5500 m, naročnik Občina Sv.Trojica
– Izdelava IDP,PGD,PZI,PID za primarni in sekundarni vodovod  v občini Gornja Radgona, vključno z napravo prečrpališč, vodohrana in hišnih priključkov, skupna dolžina cca 35 km, naročnik Občina G.Radgona
-PGD, PZI vodovod Selce, naročnik Občina Lenart
– DGD, PZI vodovod Apače, naročnik občina Aapače

Leave a reply