Pregledi s kamero

Izvajamo:

  • pregled odtokov v objektih (od premera 40 mm – 160 mm)
  • pregled kanalizacije večjih premerov (od premera 100 mm do 1000 mm)
  • pregled vertikalne kanalizacije od strehe do kolena v kleti
  • pregled horizontalne kanalizacije od kolena do javne kanalizacije
  • pregled prezračevalnih kanalov
  • pregled dimniških sistemov
  • pregledi vodnjakov in vrtin
  • lociranje poteka cevnih vodov
  • iskanje napak oz. zamakanja na cevnih vodih
  • izdelava poročila s fotografijami, video posnetkom in opisom stanja