Projektiranje

Gradbeno projektiranje

Projektiramo za vse vrste vodovodnih sistemov, cest in kanalicacije.
Vodovodi
Vodovodi
Vodovodi Projektiramo vse vrste vodovodnih sistemov (črpališča, čistilne naprave, vodohrani, vodovodne mreže in kolektorji – nove mreže, adaptacije starih mrež, dograditve, hidrantna omrežja). Reference - PGD, PZI za vodovod na odseku avtoceste Lendava - Pince, naročnik IBE d.d. Ljubljana - PGD, PZI za vodovod Vinska gora, naročnik IBE d.d. Ljubljana - PID za vodovodni sistem Lopatnik-Paka, naročnik Komunalno podjetje Velenje…
Kanalizacije
Kanalizacije
Kanalizacije Projektiramo vse vrste kanalizacije (fekalna in meteorna kanalizacija, tlačna kanalizacija, vakuumska...). Reference - IPD za fekalno in meteorno kanalizacijo v Rušah - PGD, PZI za meteorno in fekalno kanalizacijo naselja v Sv.Ani - PGD, PZI za meteorno in fekalno kanalizacijo naselja v Rušah - IPD za sistem odvodnjavanja fekalnih in meteornih vod na področju občin Radlje ob Dravi, Muta,…
Ceste
Ceste
Ceste Projektiramo vse vrste cest kakor tudi za rekonstrukcijo in prenovo obstoječih cest. Reference - PGD,PZI za obnovo lokalnih cest za Občino Radgona v skupni dolžini cca 55 km - IPD, PGD, PZI za cesto na Sveti Ani, v dolžini 1600 m - IPD za obvoznico v Rušah - PZI za obnovo lokalne ceste Sp.Ivanjci-Cogetinci za občino Cerkvenjak - PZI…

Vas zanima sodelovanje
z nami?

Potrudili se bomo, da vam ponudimo kvalitetno projektiranje in komunalne storitve, po ugodnih cenah!