Praznjenje greznic in MKČN

Za vas izvajamo:

  • praznjenje in čiščenje greznic
  • praznjenje in čiščenje MKČN
  • črpanja oz. prečrpavanja vode,